Återställ lösenord med hjälp av kollegor

Nytt lösenord presenteras när kollega nummer två använt funktionen "Hjälp av kollegor". Detta måste ske inom 60 minuter.


Du som behöver nytt lösenord

Du som hjälper en kollega återställa lösenord

Min kollega som jag känner väl eller har legitimerat sig, ber mig om hjälp att byta sitt lösenord. Gör jag detta av andra skäl kan det leda till disciplinära åtgärder från min arbetsgivare.


Instruktion på Guide & Tips