Passwordkiosk


Här kan du:

  • Byta befintligt lösenord
  • Registrera mobilnummer


Detta kräver att du sedan tidigare har ett mobilnummer registrerat i Passwordkiosk.


Detta kräver hjälp av två kollegor.


Instruktion på Guide & Tips